Autorijschool Theo Welmers
Voor een goede en betaalbare rijopleidingAls je op de knop verzenden drukt accepteer je hiermee onze algemene voorwaarden. 

De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens de rijles, evenals tijdens het praktijkexamen tenzij; -  de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt; - de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt; - de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen. - de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen. 


Map
Info